KBT-baserade samtal

Ibland räcker våra resurser inte riktigt till för att klara påfrestningar vi utsetts för i vår vardag. Det kan gälla svårigheter i familjelivet eller arbetslivet. Det kan också handla om långvarig smärtproblematik som blir svårhanterlig.
KBT-baserade samtal kan erbjudas dig som är intresserad av att:

Utforska vem du är som människa och hur du hanterar vardagen. Minska smärtans betydelse och fokus i ditt liv.
Ta tag i ditt liv, lägga upp en färdig plan som du tror på och skaffa dig nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra
förändringar.