OMT/Ortopedisk manuell terapi

Ortopedisk manuell terapi är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi. Utifrån en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus.
I detta ingår manuellt utförd undersökning av muskler, leder och nerver. I samråd med patienten upprättas sedan en behandlingsplan där även kompletterande undersökningar vägs in.
Behandlingen kan bestå av mobilisering/manipulation , stabiliseringsträning, muskeltöjning eller mjukdelsbehandling.