Psykosomatisk sjukgymnastik

Stress handlar om påfrestningar i tillvaron. Omgivningens men också våra egna krav kan bli för mycket för oss. Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop. Omorgasination på arbetet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.

Symtom som sömnsvårigheter, trötthet, värk, oro, irritabilitet är vanliga vid stress. Koncentrationssvårigheter och problem med minnet är också vanligt.

Tror du själv att du har sådana besvär så kan samtal i grupp eller individuellt vara något för dig. Vi blandar erfarenheter av såväl kognitiv som dynamisk samtalsterapi.

Som sjukgymnaster har vi också möjlighet att utforska sambandet mellan de kroppsliga besvären och den rådande livssituationen. För att kunna tala om och bearbeta känslor och erfarenheter är det betydelsefullt att vara i kontakt med och att förstå hur kroppen kommunicerar till oss. Att kunna uppfatta och tolka kroppens signaler spelar stor roll för att nå en djupare förståelse och insikt mellan livssituation och reaktionsmönster.