Vibrationsträning

Genom mekaniska vibrationer kommer musklerna att tränas automatiskt.
Vilket ger snabba träningsresultat / 8 – 20 minuters pass!

Det finns dokumenterade effekter som bland annat visar på:

- Vibrationsträning har positiva effekter på lymf- nerv- och cirkulationssystemet.
- Ökar bentätheten
- Ökar förbränningen
- Förbättrar balans och koordination
- Ökar styrka och explosivitet
- Ökar flexibilitet och smidighet

Prova på gratis!
Måste upplevas!